Tokyo
Konnichiwa!!

Pelajaran 2 ~ Sebutan

Pelajaran 3 ~ Nombor
Nombor      すうじ                 suuji

Satu              
ち       ( 一 )          ichi
 


Dua               に          ( ニ )          ni 


Tiga             ん         (  )         san 


Empat          ん        (  )          yon  


Lima             ご           (  )          go 


Enam           く          (  )         roku  


Tujuh            ち        (  )          shichi 


Lapan           ち       (  )          hachi  


Sembilan     きゅう      (  )          kyuu 


Sepuluh       じゅう       ( 十 )           juu      Penjodoh bilangan

Seperti bahasa Melayu, bahasa Jepun juga menggunakan penjodoh bilangan (atau "counters" dalam bahasa Inggeris)
Bagi mengelakkan kekeliruan, kita tumpukan kepada penjodoh bilangan yang mudah untuk waktu ini.
(akan disediakan untuk bab-bab akan datang)

Penjodoh bilangan ini dikatakan mudah kerana kita tidak perlu menukarkan sebutan nombor tersebut.
Antara penjodoh bilangan yang mudah ialah

Yen (matawang Jepun)           (
)        en

Tahun                               
       ()        nen

Contoh:

Lima Yen         
          go en
Sepuluh Yen     
円          juu en

Dalam contoh di bawah, perkataan "tahun" ditulis dahulu untuk menyatakan bilangan tahun
(dan bukan berapa banyak tahun.)Tahun Tiga                   san nen


Tahun Tujuh                 shichi nen


Untuk 11 hingga 19, hanya perlu tambahkan perkataan "sepuluh" kepada nombor tersebut.

Sebelas             
じゅいち           juuichi


Dua Belas        じゅ              juuni


Tiga Belas        じゅさん           juusan


Empat Belas     じゅよん          juuyon


Lima Belas        じゅ             juugo

Pelajaran 4 ~ Warna

2 comments:

wah... ni bahasa ape nie? hehehehe

Quan Teratai ~ bahasa Jepun.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...