Tokyo


Konnichiwa!!

Pelajaran 1 ~ Perkataan-perkataan Asas

Pelajaran 2 ~ Sebutan

Terdapat beberapa istilah Jepun yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu.
TETAPI, istilah-istilah ini juga mempunyai sebutan yang sangat berbeza.
(kerana perkataan yang disebut dalam bahasa Inggeris adalah mengikut peraturan sebutan yang ditetapkan dalam bahasa Inggeris)

Lihat contoh yang diberikan.

Karaoke ~ カラオケ
Bahasa Jepun:          ka-ra-o-kei
Bahasa Inggeris:      kae-ri-eo-kiKamikaze ~  かみかぜ
Bahasa Jepun:          ka-mi-ka-zeBahasa Inggeris:      kae-me-ka-zi
Karate ~ からて
Bahasa Jepun:         ka-ra-te
Bahasa Inggeris:     ke-rar-ti


Anime ~ 
アニメ
Bahasa Jepun:       a-ni-me
Bahasa Inggeris:   ae-ni-me
nota: sebutan dalam bahasa Jepun seperti "a" dalam perkataan "asing" (a-sing)


Manga ~ まんが
Bahasa Jepun:      mang-ga
Bahasa Inggeris:   maen-ga

Dalam bahasa Inggeris (dan bahasa Melayu), manga dan anime merujuk kepada beberapa jenis komik dan kartun (khususnya dari Jepun).
Tetapi dalam bahasa Jepun, manga dan anime merujuk kepada SEMUA jenis komik dan kartun.
Dan kebanyakan orang Jepun tidak menggunakan perkataan kamikaze.
Futonふとん
Bahasa Jepun:   
      fu-ton
Bahasa Inggeris:     fou-tan


Romaji ~ ローマ
Bahasa Jepun:        ro-ma-ji
Bahasa Inggeris: 
   rou-mad-ji   Tsunami ~ つなみ
Bahasa Jepun:     tssu-na-mi                                    
Bahasa Inggeris:  
tsu-na-mi


Samurai ~ さむらい
Bahasa Jepun:     sa-mu-rai
Bahasa Inggeris:  sae-mu-rai

Ninja ~ にんじゃ
Bahasa Jepun:     nin-ja
Bahasa Inggeris:  nind-ja


Romaji ialah perkataan dalam bahasa Jepun yang ditulis dalam abjad bahasa Melayu (atau kita panggil sebagai tulisan Rumi).


Futon ialah tilam yang digunakan oleh orang Jepun untuk tidur.


Pelajaran 3 ~ Nombor

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...